«O‘zbekistonning eng yangi tarixi» nashr qilindi

O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz Tarix instituti bilan hamkorlikda zamonaviy O‘zbekiston tarixi bo‘yicha mamlakatimiz va dunyo amaliyotida birinchi bo‘lgan «O‘zbekistonning eng yangi tarixi» darsligini nashr qildi. Yetakchi xorijiy universitetlarning akademik va o‘quv adabiyotlarni yozish tajribasini ijodiy o‘rgangan Batafsil …

Ўзбекистон тарихи 11

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи Маркази иштирокида “ Ўзбекистон  тарихи 11-синфлар учун” дарслиги нашр қилинди. Муаллифлар с.ф.д. Н.Жўраев, А.Замонов. Масъул муҳаррир: т.ф.д. М.А.Раҳимов. Тақризчилар: Марказ ходимлари: т.ф.н. Пўлатова С.А., т.ф.н. И.М.Шамсиева.

Jahon tarixi

Shuhrat Ergashevning «Jahon tarixi» darsligining uchinchi qismi chop etildi. Ushbu kitob 1918-1945 yillar davriga bag’ishlangan. Ushbu kitob talabalarga, o’qituvchilarga va eng yangi tarixga qiziquvchilarga tavsiya etiladi.

Umumiy o`rta ta’limning 10-sinf o`quvchilari uchun “O`zbekiston tarixi” darsligi yaratildi

O’zbekistonning eng yangi tarixi bo’yicha Jamoatchilik kengashi va O’zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo’yicha muvofiqlashtiruvchi metodik markaz umumiy o’rta ta’limning 10-sinfi hamda o’rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalari o’quvchilari uchun “O’zbekiston tarixi” darsligini yaratdi. Darslik O’zbekistonning 1917-1991 yillar tarixini o’z ichiga Batafsil …

“O‘zbekistonning eng yangi tarixi” (100 savolga 100 javob) qo‘llanmasi nashrdan chiqdi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 27 yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta-maxsus ta’lim vazirligi huzurida O‘zbekistonning eng yangi tarixi bo‘yicha Jamoatchilik Kengashini tuzish to‘g‘risidagi” Qarori va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 28 dekabrdagi 365-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Oliy o‘quv Batafsil …