Jahon tarixi

Shuhrat Ergashevning «Jahon tarixi» darsligining uchinchi qismi chop etildi. Ushbu kitob 1918-1945 yillar davriga bag’ishlangan. Ushbu kitob talabalarga, o’qituvchilarga va eng yangi tarixga qiziquvchilarga tavsiya etiladi.