Navbatdagi Ilmiy seminar

25 oktyabr kuni mustaqil izlanuvchi N.Ismatova bajarayotgan  doktorlik dissertatsiya (PhD) doirasida «O‘zbekistonda umumta’lim  tizimi: muammo va yechimlar» mavzusidagi ilmiy ishi muhokamasi bo‘lib o‘tdi.