Markazda o`tkazilgan navbatdagi ilmiy seminar

O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi-metodik markazida navbatdagi ilmiy seminar o`tkazildi. Unda Raxmonov Xamro Xazratovichning “Mahallaning ijtimoiy institut sifatida o`rganilish tahliliga doir ayrim masalalar” hamda Kushanova Yulduz Baxromovning «Markaziy Osiyo respublikalarining Fransiya bilan ta’lim va ilm fan sohasidagi ustuvor yo`nalishlari» nomli ilmiy ma’ruzalari tinglandi.