Siyosiy fanlar doktori, Y.G.Ismatullayevaning Allоmа Tabotaboi universitetidagi ilmiy amaliyoti.

2019-yil 26-noyabr. Yuldasheva Guli Ismatullaevna Eronning Alloma Tabotaboi universitetining  «Huquq va siyosiy fanlar» fakuleteti magistrantlari bilan «Узбекистан-Иран: вопросы истории и современности» mavzusiga doir ilmiy uchrashuv o`tkazdi.