Yangi monografiya nashr etildi

O‘zR FA Tarix instituti va O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz bilan hamkorligida “Новейшая история Узбекистана” (1991-2016 гг.) monografiyasi (-Toshkent: Fan, 2019. 440 s. Mualliflar jamoasi. Mas’ul muharrir: t.f.d., prof. M.A. Raximov., Tahrir jamoasi: t.f.d., R.M. Abdullayev, s.f.n. M.M. Bahadirov, f.f.n. R.R. Nazarov, t.f.d., prof. M.A. Raximov, t.f.n. Sh.Ergashev) nashr etildi. Kitobda O‘zbekistonning 1991-2016 yillar ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlari hamda xalqaro munosabatlari tarixi keng turdagi manbalar asosida tahlil qilingan.