Siyosiy fanlar doktori, Y.G.Ismatullayevaning Allоmа Tabotaboi universitetidagi ilmiy amaliyoti

2019-yil 1-dekabrda Yuldasheva Guli Ismatullaevna  magistrantlar hamda taklif etilgan soha tadqiqotchilar ishtirokida «Древние города Узбекистана:  вклад в развитие Великого Шелкового Пути» mavzusiga doir ilmiy seminar o`tkazdi.