Jamoaviy monografiyasi nashr etildi

2020 yil mart oyida Hindistonning Dehli shahrida «Multipolyarizim va Multipolyarlik orasidagi Osiyo» (Asia between Multipolarism and Multipolarity, Delhi. March 2020, P.640.) nomli jamoaviy monografiyasi nashr etildi. Markaz loyiha rahbari Mirzohid Rahimov ushbu monografiyaning mualliflaridan biri sifatida ishtirok etdi. (Monogorafiya haqida barcha ma’lumotlar shu linkda ko‘rsatilgan http://www.kwpub.com/BookDetails.aspx?titleId=1464&countryname